Uproszczona Księgowość

– KPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
– Ewidencja Przychodów – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
– Stawki ZUS
– Rozliczenia roczne