Kadry

-główna lista płac i dodatkowe listy płac
– przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
– obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS poprzez program Płatnik
– przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
– przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących naliczania płac
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT
– inne czynności związane z płacami