Projekt obniżenia progu rozliczeń gotówkowych

Minister finansów proponuje obniżenie progu płatności między firmami z obecnego 15.000 EURO do 3.000 EURO. Argumentem jest ograniczenie szarej strefy, której wielkość  szacuje się na ok. 25% PKB. Ograniczenie obrotu gotówkowego spowoduje konieczność rozliczeń pomiędzy...

Kasy fiskalne 2015 – zmiana rozporządzenia

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to określa zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas...