Zmiana składki wypadkowej od kwietnia 2015

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, zapłacą niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Do tej pory, czyli do marca włącznie, płacili oni 1,93%, natomiast od kwietnia (składka płacona do 10 i 15 maja) składka wyniesie 1,80%. Tak zwany mały...

Nowy formularz podatkowy

Wszystkich rodziców, którzy z powodu zbyt niskich zarobków, w zeznaniu podatkowym za rok 2014 (Pit-36, Pit-37) nie mogą odliczyć pełnej ulgi na dzieci, zainteresuje informacja, że wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych...

Ogłoszono wysokość składki zdrowotnej na 2015 rok

W dniu 20.01.2015 Główny Urząd Statystyczny ogłosił przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. Wyniosło ono 4.139,42 zł. Wraz z tym komunikatem dowiedzieliśmy się, że podstawa wymiaru...

Przywrócenie dobrowolnego chorobowego

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia chorobowego w ramach składek ZUS. Może przystąpić do takiego ubezpieczenia dobrowolnie w każdej chwili. Prawo do zasiłku nabędzie dopiero po okresie wyczekiwania,...

Odliczamy vat od paliwa

W myśl przepisów ustawy podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., od 01.07.2015 podatnicy podatku vat, używający w swojej działalności samochodów, będą mogli odliczać 50% podatku vat od paliwa do nich zakupionego. Przepis ten dotyczy tych firm, które posiadają...

ZUS od ryczałtu za jazdy prywatne

W związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodu służbowego należy w danym miesiącu doliczyć wartość przychodu uzyskanego przez pracownika  przychodu do pozostałych przychodów uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy. Od uzyskanej w ten sposób podstawy wymiaru...