Przywrócenie dobrowolnego chorobowego

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia chorobowego w ramach składek ZUS. Może przystąpić do takiego ubezpieczenia dobrowolnie w każdej chwili. Prawo do zasiłku nabędzie dopiero po okresie wyczekiwania,...

Odliczamy vat od paliwa

W myśl przepisów ustawy podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., od 01.07.2015 podatnicy podatku vat, używający w swojej działalności samochodów, będą mogli odliczać 50% podatku vat od paliwa do nich zakupionego. Przepis ten dotyczy tych firm, które posiadają...

ZUS od ryczałtu za jazdy prywatne

W związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodu służbowego należy w danym miesiącu doliczyć wartość przychodu uzyskanego przez pracownika  przychodu do pozostałych przychodów uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy. Od uzyskanej w ten sposób podstawy wymiaru...