Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, zapłacą niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Do tej pory, czyli do marca włącznie, płacili oni 1,93%, natomiast od kwietnia (składka płacona do 10 i 15 maja) składka wyniesie 1,80%. Tak zwany mały przedsiębiorca zapłaci teraz 42,76 zł, zamiast dotychczasowych 45,85 zł. Obniżka wyniesie 3,09 zł.

Zmiana składki wypadkowej wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 12 marca 2015 zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r. poz. 379). Rozporządzeniem Minister zaktualizował stawki dla 36 grup zawodowych, a w tym maksymalną stawkę dla górnictwa, którą obniżył do 3,60%. To ona właśnie definiuje wysokość składki wypadkowej dla małych przedsiębiorców.

Sama ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. nie zmieniła się. W jej myśl, bowiem, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności.

Wiecej dowiesz sie w naszym Biurze Rachnkowym w Krakowie na ul. Wrocławskiej.