W dniu 20.01.2015 Główny Urząd Statystyczny ogłosił przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.

Wyniosło ono 4.139,42 zł. Wraz z tym komunikatem dowiedzieliśmy się, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej na 2015 rok wyniesie 3.104,57. Podstawa ta stanowi 75 % opublikowanego przez GUS wynagrodzenia. Wysokość składki zdrowotnej nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego i wciąż wynosi 9% podstawy, jednak zmieniona wysokość podstawy sprawiła, że faktycznie składka zdrowotna do zapłaty wzrosła o 9,01 zł. Reasumując od stycznia do grudnia 2015 roku za ubezpieczenie zdrowotne będziemy miesięcznie płacić 279,91 zł.