W myśl przepisów ustawy podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., od 01.07.2015 podatnicy podatku vat, używający w swojej działalności samochodów, będą mogli odliczać 50% podatku vat od paliwa do nich zakupionego.

Przepis ten dotyczy tych firm, które posiadają samochody, ale nie zadeklarowały w urzędzie skarbowym ich 100% wykorzystania do celów firmowych. Do tej pory mogli oni odliczać 50% podatku od wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów, z wyjątkiem paliwa. Z dniem pierwszym lipca zmieni się to na ich korzyść. Warunkiem odliczenia jest posiadanie dowodu zakupu, czyli faktura.