Minister finansów proponuje obniżenie progu płatności między firmami z obecnego 15.000 EURO do 3.000 EURO.

Argumentem jest ograniczenie szarej strefy, której wielkość  szacuje się na ok. 25% PKB. Ograniczenie obrotu gotówkowego spowoduje konieczność rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami za pomocą rachunków bankowych, co ograniczy możliwość pomijania przez przedsiębiorców rejestrowania w systemach rachunkowych zdarzeń gospodarczych. Ministerstwo liczy na zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT.  Resort powołuje się na raport „The Shadow Economy in Europe 2013” (Szara strefa w Europie 2013), z którego wynika, że zwiększenie płatności elektronicznych o około 10 proc. rocznie przez okres kolejnych czterech lat może ograniczyć obszar szarej strefy do 5 proc.